Kotłownia zgodna z prawem budowlanym

2012-02-21, aktualizacja 2016-04-14

Prawo budowlane nakazuje, aby kocioł na paliwo stałe znajdował się w osobnym pomieszczeniu. Przepisy ściśle określają także wielkość i lokalizację kotłowni oraz wymagania dotyczące jej wentylacji.

W domach jednorodzinnych standardowo instaluje się kotły o mocy do 25 kW, gdyż takie wystarczą, by ogrzać całą jego powierzchnię. Wymagania dotyczące kotłowni zawarto w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz określa je norma PN-87/B-02411.

Usytuowanie i wymiary kotłowni

Kotłownia mieszcząca kocioł na paliwo stałe o mocy do 25 kW powinna stanowić osobne pomieszczenie. Najlepiej jest usytuować ją w centralnej części względem ogrzewanych pomieszczeń. Ze względu na fakt, że paliwa stałe brudzą otoczenie, dobrym sposobem będzie zaplanowanie dwóch wejść – jednego z wnętrza domu, drugiego z zewnątrz, które umożliwi przeniesienie opału i wyniesienie popiołu bez brudzenia mieszkania. Drzwi wejściowe do kotłowni powinny być niepalne klasy 0,5 odporności ogniowej i posiadać szerokość co najmniej 0,8 m. Od wewnątrz powinny mieć zamknięcie bezklamkowe i otwierać się na zewnątrz na skutek pchnięcia. Drzwi prowadzące z kotłowni do składu paliwa powinny być wykonane ze stali lub drewna obitego blachą i otwierać się do kotłowni.

Kotłownia z kotłem na paliwo stałe powinna mieć co najmniej 2,2 m wysokości. Możliwe jest jednak wydzielenie kotłowni o wysokości 1,9 m w istniejącym budynku, jeśli zapewnimy w niej skuteczną wentylację. Podłogę w kotłowni należy wykonać z niepalnego materiału lub obić stalową blachą o szerokości co najmniej 0,5 m od krawędzi kotła. W podłodze natomiast powinien znajdować się wpust podłogowy. Dobrze jest oprócz światła sztucznego zapewnić dostęp do światła słonecznego w postaci niewielkiego okienka.

Niezwykle istotne jest także położenie kotła. Powinien znajdować się w takim miejscu, by możliwy był dostęp do niego z każdej strony, co umożliwi czyszczenie i konserwację. A zatem odległość tyłu kotła od ściany musi wynosić przynajmniej 0,7 m, boku kotła od ściany – 1 m, zaś przodu kotła od przeciwległej ściany – 2 m. Poza tym należy go umieścić na fundamencie z niepalnych materiałów wystającym 0,05 m ponad poziom podłogi. Warto jednak zaprojektować większą od wymaganej kotłownię, by móc łatwo obsługiwać kocioł oraz żeby zmieścił się w niej podajnik paliwa. Paliwo można gromadzić albo w wydzielonym dodatkowym pomieszczeniu, albo w pomieszczeniu, w którym zainstalowano kocioł.

Wentylacja w kotłowni

Zgodnie z przepisami w kotłowni należy zapewnić wentylację grawitacyjną. Otwór nawiewny powinien mieć powierzchnię wynoszącą minimum 200 cm². Musi znajdować się na wysokości do 1 m nad poziomem podłogi. Otwór powinien być niezamknięty, a w kanale nie wolno montować przepustnic. Kanał wywiewny o przekroju minimum 14 x 14 cm, wykonany z niepalnego materiału, należy wyprowadzić ponad dach, a otwór wywiewny umieścić pod stropem kotłowni. Komin zaś powinien mieć przekrój wynoszący minimum 20 x 20 cm.

Wydzielenie kotłowni w projekcie domu

Piec gazowy nie musi być instalowany w osobnym pomieszczeniu. Może znajdować się na przykład w łazience. Pomieszczenie z piecem gazowym nie musi mieć pokaźnych rozmiarów. Przy otwartej komorze spalania wystarczy 8 m³, zaś przy zamkniętej komorze spalania – 6,5 m³. Jeśli chcemy jednak ogrzewać dom za pomocą pieca na paliwo stałe, konieczne będzie wydzielenie kotłowni.

Kotłownię najczęściej projektuje się w piwnicy lub – w przypadku domów niepodpiwniczonych – w pomieszczeniach gospodarczych przy garażu lub kuchni. Już podczas adaptacji projektu domu do działki powinniśmy wiedzieć, jaki kocioł grzewczy na paliwo stałe będziemy wykorzystywać, by architekt adaptujący mógł dokładnie wyliczyć, jakiej powierzchni powinna być kotłownia i czy konieczne będzie jej powiększenie kosztem innego pomieszczenia.

Komentarze (23)

Redakcja 2016-04-15 10:15.30
Drzwi wejściowe do kotłowni powinny być niepalne klasy 0,5 odporności ogniowej.

Polecamy także tekst "Zmiana sposobu ogrzewania w projekcie" (http://czytaj.tooba.pl/Zmiana-sposobu-ogrzewania-w-projekcie).
Gość 2016-04-14 00:13.48
Ale ja mam piec na węgiel z możliwością palenia pelletem.
Zamówiłem dzisiaj drzwi normalne drewniane do kotłowni.
Kierownik twierdzi, że to przejdzie.
Mam nadzieję że nie będę mieć z tego tytułu problemów.
Redakcja 2016-04-13 14:28.36
Zapraszamy do lektury tekstu opisującego warunki, jakie muszą zostać spełnione przez pomieszczenia przeznaczone do montażu kotła na olej opałowy (http://czytaj.tooba.pl/Kotlownia-z-piecem-na-olej-opalowy).
Jak to jest z tymi 30m3 2016-04-13 06:11.17
Jak to jest z tą kubaturą 30m3 dla kotłowni do 10KW na paliwo stałe.
Mam problem, ponieważ mam kocioł na węgiel i taki miał być w projekcie.
Niestety Architekt wpakował mi kocioł na olej opałowy którego nie chciałem.
Niby twierdził, że to nie ma znaczenia a teraz się boję, że mi odbioru nie zrobią. Kotłownia nie jest może jakaś mała bo ma 6,9m2, widziałem dużo mniejsze. Nie wiem co teraz mam robić. Jest też problem drzwi, wolał bym drewniane a muszę chyba mieć jakieś metalowe. Proszę o odpowiedź.
Redakcja 2016-02-26 15:51.11
Kotła nie można zamontować w garażu. Mówi o tym § 281 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (DU 75 poz. 690 z 2002 r.): "instalowanie w garażu (...) urządzeń i przewodów gazowych, z zastrzeżeniem § 164 ust. 6, oraz umieszczanie otworów od palenisk lub otworów rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, jest zabronione".
Adam 2016-02-26 14:15.52
Czy kocioł gazowy obiegowy typu łazienkowego może być zainstalowany w garażu jeżeli posiada on odpowiednie przewody spalinowe i wentylacyjne. W prawie budowlanym nic na ten temat nie ma.
Gość 2016-02-12 09:08.34
Sąsiad powinien był uzyskać zgodę współwłaścicieli na podłączenie kotła do wspólnych kominów. Jeśli problemu nie uda się rozwiązać polubownie, pozostanie droga sądowa. Wcześniej warto skontrolować, czy podłączenie zostało przeprowadzone prawidłowo (kominiarz powinien sprawdzić przewody kominowe, a stan techniczny kotłów - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia).
zygmunt 2016-02-11 16:35.13
mieszkam w prywatnym domu w którym jest trzech współwłaścicieli i od trzech
sezonów grzewczych jest zakłócana cisza nocna,ponieważ sąsiad z parteru
zamienił kocioł gazowy co na kocioł retortowy z podajnikiem i włączył się do
wspólnych kominów bez zgody współwłaścicieli,co takiej sytuacji mamy zrobić,
jednocześnie nadmieniam,że jesteśmy emerytami blisko 70.
Kmalir 2016-02-08 16:31.44
Ja ogrzewam dom piecem z Gizexu na ekogroszek, ale opał trzymam w garażu. Właściwie zrobiłem to intuicyjnie.
Tooba.pl 2015-10-06 15:51.17
Szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących kotłowni można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Określa je także norma PN-87/B-02411. W rozporządzeniu pomieszczenie techniczne określono jako przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku, a pomieszczenie gospodarcze - jako znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych. Kotłownia bywa określana jako pomieszczenie techniczne bądź gospodarcze
Sandra 2015-09-30 11:26.40
Witam, czy kotlownia jest pomieszczeniem gospodarczym wg prawa budowlanego?
Andrzej K 2014-07-11 17:08.40
dzięki za tak szybka odpowiedz ale dale nie podajesz przepisu ,ustawy który zabrania hydraulikowi montaż piec co.

w warunkach technicznych dla budynków .z 12 kwietnia 2002r,
par,136 pun. 11 w pmieszczeniu w którym zinstalowane są kotły na paliwo stałe powinien byc nawiew i wywiew a więc zakładam
kocioł a o reszte ma martwic sie właściciel
Tooba.pl 2014-07-11 11:08.05
W przepisach prawa zostały zawarte wymagania, jakie powinny spełniać pomieszczenia przeznaczone na kotłownię (dotyczą one m.in. wentylacji). Jeśli wymagania nie zostaną spełnione, to nie można montować pieca.
Za brak wentylacji odpowiada właściciel lub zarządca obiektu (zgodnie z Art. 61. ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane na właścicielu lub zarządcy ciąży obowiązek utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym).
Andrzej K 2014-07-11 08:35.41
dzięki za podpowiedz ale czy jest przepis który zobowiązuje
i nakłada obowiązek na hydraulika że nie może montować pieca jeśli nie ma warunków kominiarskich w kotłowni używanej 20 lat kto odpowiada za brak wentylacji .
do Andrzeja K. 2014-03-25 15:07.20
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999 r.) w § 19 mówi, ze naprawę i konserwację przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych można powierzyć wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach. Osobami posiadającymi takie kwalifikacje opisane w podstawie programowej kształcenia zawodowego (Dz. U 226 poz. 1650 z 2006 r.) są kominiarze. Dlatego nie próbujmy sami naprawiać i modyfikować przewodów kominowych, lecz zlecajmy te usługi do wykonania odpowiednim fachowcom.
Andrzej K 2014-03-22 09:02.04
Witam ,proszę o pomoc wymiana pieca w kotłowni węglowej ,na piec taki sam kto odpowiada za wentylacje w kotłowni używanej 20 lat czy hydraulik czy właściciel który zapewniał ze był kominiarz i wszystko ma wpożądku z nawiewem 'otwór w ścianie i wywiew 2 otwór w ścianie oba otworu 40x40
Sławek K. 2013-04-18 20:05.48
Do slawek: jest gorzej
Cyt:
2.2.14.6. Wysokość kotłowni przy zasypie paliwa z przodu kotła powinna być nie mniejsza niŜ podwójna wysokość
kotła, jednak co najmniej 2,5 m. Przy kotłach z górnym zasypem paliwa odległość od wierzchu kotła lub pomostu nad
kotłem do stropu lub spodu podciągów lub przewodów nie moŜe być mniejsza niŜ 2 m.
PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo Kotłownie wbudowane na paliwo stałe Wymagania
slawek 2013-02-27 14:26.18
witam!
prosze o podanie dokładnego paragrafu rozporzadzenia badz punktu normy z jakich wynika, że: "Kotłownia z kotłem na paliwo stałe powinna mieć co najmniej 2,2 m wysokości. Możliwe jest jednak wydzielenie kotłowni o wysokości 1,9 m w istniejącym budynku, jeśli zapewnimy w niej skuteczną wentylację."
ten zapis wysokościowy jest cytowany na wszystkich stronach internetowych jednak wg mnie to sie tyczy wysokości dla pomieszczen z kotlami gazowymi o czym mowa w par. 172 ust. 4 i 5 (rozp. war. tech.). uważam, że kotłownie należy potraktować jako pomieszczenie techniczne a wysokość takiego pomieszczenia winna być na poziomie 2m minimum o czym stanowi par.97 ust. 1 (rozp. war. tech.)
marlo 2013-02-22 01:26.47
2.1.10. Odległość kotła od przegród powinna zapewniać dostęp do wszystkich części kotła wymagających obsługi,
konserwacji i czyszczenia. Odległość przodu kotła od przegrody powinna być nie mniejsza niŜ 1 m.cytuję dosłownie PN-87 B-02411 odnośnie kotła o mocy do 25kW
Maja-architekt 2013-01-28 22:15.06
Architekt projektujący dom nie jest wróżką i nigdy do końca nie wie jaki piec kupi sobie inwestor. W projektach przyjmuję minimalną powierzchnię, wynikajacą z norm i jest to 8,0 m2. Można oczywiście zaprojektować większe pomieszczenie, co jest korzystne dla wymiany powietrza i wentylacji, a przede wszystkim dla wygody inwestora i jego bezpieczeństwa. Małe kotłownie to bzdura! Obijanie się po ścianach z workiem np.ekogroszku, żeby wsypać go do podajnika nie jest ani bezpieczne ani wygodne.Minimalistom proponuję piecyk gazowy dwufunkcyjny w łazience!
MARCIN 2012-07-31 22:45.26
OK. Znalazłem wszystkie informacje jakie potrzebowałem
Olek K. 2012-05-29 11:18.19
Szukam informacji na temat kotłowni z kotłem na olej opałowy
o mocy 55kW. Więc ten artykuł był mi mało pomocny.