Zamiana budynku gospodarczego na mieszkalny

2012-03-01, aktualizacja 2014-12-03

Przekształcenie budynku gospodarczego na mieszkalny wymaga wykonania projektu budowlanego oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli taka zamiana wymaga przebudowy budynku i prowadzenia takich robót jak wykonanie okien, budowa ścian działowych czy zrobienie instalacji wewnętrznych.

Inwestorzy budujący domy często na swojej działce stawiają także budynki gospodarcze służące do przechowywania narzędzi ogrodniczych, sprzętu sportowego, rowerów, materiałów opałowych czy innych używanych okazjonalnie przedmiotów o niestandardowych wymiarach, które tylko zagracałyby część mieszkalną. Po latach może się jednak okazać, że zachodzi potrzeba stworzenia funkcjonalnego pomieszczenia, na przykład osobnego mieszkanka dla dorosłego dziecka czy biura na działalność gospodarczą, gdzie będziemy przyjmować klientów.

Formalności

W przypadku gdy chcemy budynkowi gospodarczemu nadać funkcję mieszkalną, konieczne będzie dopełnienie szeregu formalności, w przeciwnym razie przeróbki zostaną uznane za samowolę budowlaną. Pierwszym krokiem jest uzyskanie z gminy wypisu i wyrysu z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli takowy nie został uchwalony, konieczne będzie wystąpienie o warunki zabudowy. We wniosku można opisać, jakie zmiany planujemy wprowadzić przy adaptacji budynku gospodarczego na mieszkalny. Jeśli uzyskane dokumenty pozwalają na przekształcenie budynku na mieszkalny, następnym etapem będzie sporządzenie przez architekta z uprawnieniami projektu domu. Powinny być w nim zawarte wszystkie zmiany, jakie wiążą się z adaptacją budynku gospodarczego. Architekci muszą dokonać inwentaryzacji stojącego budynku i wykonać projekt na podstawie ekspertyzy technicznej konstrukcji i elementów.

Kiedy nie jest wymagane pozwolenie na budowę?

To, czy niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę, zależy od zmian, jakie są wymagane, by zaadaptować budynek na mieszkalny. Prawo budowlane określa, że remont budynku, którego celem jest przywrócenie budynkowi sprawności technicznej, nie wymaga pozwolenia na budowę. Przez remont rozumiemy wykonywanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszczalne jest użycie materiałów budowlanych innych niż w stanie pierwotnym.

Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę

Uzyskanie pozwolenia na budowę będzie niezbędne, gdy roboty kwalifikowane są jako przebudowa obiektu budowlanego. Przebudowa dotyczy między innymi takich prac jak budowa ścian, wykonanie okien czy zrobienie instalacji wewnętrznych.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę obowiązkiem inwestora jest zawiadomienie o rozpoczęciu robót co najmniej siedem dni wcześniej inspektorat nadzoru budowlanego oraz zatrudnienie kierownika budowy. W razie gdy roboty są nieskomplikowane, organ wydający pozwolenie na budowę może wyłączyć inwestora z obowiązku ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy dla jego inwestycji.

Aby nasze prace nie zostały uznane za samowolę budowlaną, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy także złożyć w starostwie zgłoszenie o zmianie przeznaczenia budynku. W tym zgłoszeniu powinniśmy określić pierwotny wygląd budynku gospodarczego oraz nowy projekt budynku po adaptacji. Przebudowę budynku gospodarczego możemy rozpocząć, jeśli w ciągu 30 dni starosta nie wyda sprzeciwu.

Komentarze (6)

rychu 2014-12-27 17:11.13
Jak by w USA mieli takie prawo iprzepisy to jeszcze by mieszkali w wigwamach !!!!!!
emi-wos 2014-04-29 11:47.06
super to jest to czego szukałam
igor88 2014-02-25 08:28.52
super informacje tego właśnie szukałem
slawko 2013-06-29 23:21.33
jestem dobrej mysli.pozdrawiam:)
Cezar 2013-06-06 21:01.26
Bardzo przydatne informacje dla osób planujących takie działania