Adaptacja projektu gotowego - kompendium

Adaptacja polega na dostosowaniu projektu do istniejących na danym terenie warunków zabudowy, aktualnych przepisów i norm oraz wymagań inwestora. Jest niezbędnym krokiem, który należy wykonać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Kupując gotowy projekt domu jednorodzinnego, konieczne będzie skorzystanie z usług architekta adaptującego, aby móc się ubiegać o pozwolenie na budowę. Czym dokładnie zajmuje się architekt adaptujący?
Każdy projekt domu jest chroniony prawami autorskimi, a zatem nie można go dowolnie zmieniać i przerabiać. Aby dostosować go do potrzeb przyszłych mieszkańców czy warunków zabudowy na danej działce, konieczne jest uzyskanie zgody autora, a więc architekta, który zaprojektował dom.
Aby każdy postawiony w Polsce dom był bezpieczny dla użytkowników, należy zakupiony gotowy projekt dostosować do warunków panujących na działce. W tym celu musi być poddany adaptacji. Jest to warunek konieczny dla uzyskania pozwolenia na budowę.
Zakup projektu gotowego jest dopiero punktem wyjścia do powstania projektu budowlanego obiektu, który zostanie dołączony do wniosku o pozwolenie na budowę. Niezbędna do tej „przemiany” jest adaptacja, która, obrazowo mówiąc, przypomina umieszczenie jednej z setek sadzonek ze szkółki leśnej w projekcie indywidualnego ogrodu.
Każdy gotowy projekt domu należy zaadaptować do działki, na której chcemy go wybudować. Adaptacja jest niezbędna w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę. Przeprowadza ją najczęściej lokalny architekt z uprawnieniami.